Wybory członków Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Biologii


Mandat ELEKTORA w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Biologii na stanowiskach profesora lub profesora uczelni uzyskali:

Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
Dr hab. Wojciech Borucki
Prof. dr hab. Marcin Filipecki
Dr hab. Ewa Górska
Prof. dr hab. Magdalena Król
Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska


Mandat ELEKTORA w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Biologii na stanowiskach pozostałych nauczycieli akademickich uzyskali:

Dr Marta Gietler
Dr hab. Sławomir Jaworski
Dr hab. Magdalena Stobiecka


Podkomisja Wyborcza ds. Dyscypliny Nauki biologiczne