Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają,
że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Anny Najbar
Tytuł pracy: Zmienność genetyczna i struktura populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) na północnej granicy zasięgu w Karpatach

Wszelkie informacje dotyczące obrony (wraz z linkiem do spotkania zaplanowanego w aplikacji MS Teams) znajdują się w pliku PDF