Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zawiadamiają,
że w dniu 17 września 2020 r. o godz. 9:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Adriany Doroty Osińskiej
Tytuł pracy: Dynamika lekooporności bakterii w systemach oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego

Pozostałe informacje dotyczące obrony znajdują się w pliku PDF.