Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym pt. „Metagenomy różnych środowisk”, organizowanym przez Katedrę Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, SGGW. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań prowadzonych technikami metagenomicznymi stosowanych w analizie próbek środowiskowych. Metagenomika umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz  badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Niniejsze Sympozjum będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy najnowocześniejsze metody badawcze, do wymiany doświadczeń oraz podsumowania uzyskanych osiągnięć. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się po raz pierwszy w sposób zdalny, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, utrzymujący się w naszym kraju.

Podczas konferencji zostaną zorganizowane cztery sesje naukowe:

I Metagenomika aplikacyjna
II Metagenomika a jakość środowiska
III Nowoczesne metody stosowane w badaniach ekologii mikroorganizmów
IV Metagenomika w mikrobiologii środowiskowej

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk, Lublin

Na Konferencję zaprosiliśmy wielu wybitnych naukowców. Miło nam poinformować, że swoją obecność potwierdzili:

Prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, emerytowany profesor zw. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Mieczysław Błaszczyk, emerytowany profesor zw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Instytut Nauk Biologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Anna Sikora, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Dr hab. Łukasz Dziewit, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski