W dniach 25-26 czerwca 2020 odbędzie się V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”.
Konferencja została objęta patronatem honorowym prof. dr hab. Agnieszki Gniazdowskiej-Piekarskiej, dyrektor Instytutu Biologii, SGGW w Warszawie