Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

tel. 22 59 32510
ib@sggw.pl