W jednostkach wchodzących obecnie w skład Instytutu Biologii w latach 2017-2019 realizowano 69 projektów naukowych (na sumaryczną kwotę ponad 75 mln zł).
W 2019 realizowanych było 49 projektów naukowych finansowanych przez podmioty zewnętrzne: Narodowe Centrum Nauki (38), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (6), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2), Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) (1).


Projekty realizowane w IB