Informacje o instytucie biologii


prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Wojciech Pląder
Z-ca dyrektora

mgr inż. Marta Sarzyńska
Pracownik administracyjny

mgr inż. Tomasz Rusiński
Pracownik administracyjny


Koordynatorzy

Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów 
dr Katarzyna Otulak-Kozieł
Katedra Botaniki, Instytut Biologii
tel: 59 326 57mail: katarzyna_otulak@sggw.edu.pl