Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 maja  2020 r. zmarła

Pani Profesor dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska

wybitna specjalistka z zakresu biologii nasion
i oddziaływań allelopatycznych

Jej droga naukowa rozpoczęła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie pod kierunkiem prof. Stanisława Lewaka poznawała tajniki regulacji spoczynku
i kiełkowania nasion. Długoletnie badania nad sygnałową rolą cyjanowodoru jako cząsteczki sygnałowej prowadziła we współpracy z partnerami
z Francji na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu.

Od 2000 roku Pani Prof. Renata Bogatek-Leszczyńska była pracownikiem
Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W latach 2003-2005 pełniła funkcję Kierownika Katedry Fizjologii Roślin.

Była bardzo cenionym wykładowcą, przyjacielem dla współpracowników, cierpliwym
i lubianym przez studentów nauczycielem. Zawsze pełna pogody i optymizmu,
planowała badania daleko wykraczające poza utarte schematy.
Charakteryzował ją wielki zapał twórczy i umiejętność nawiązywania bliskich relacji
w środowisku naukowym. Dzięki szczególnym cechom charakteru i zaangażowaniu
w pracę naukową stworzyła w Katedrze Fizjologii Roślin zespół badawczy,
który z powodzeniem realizuje zainicjowane przez Nią prace.

Pani Profesor będzie nam brakowało Twojego „bujania w obłokach”
i „sięgania w nauce dalej niż sięga wzrok…”

Dyrekcja Instytutu Biologii

Kierownik i Pracownicy Katedry Fizjologii Roślin