W najnowszym numerze magazynu „Nauka i Biznes” ukazał się artykuł prezentujący Instytut Biologii oraz prowadzone w nim wiodące projekty naukowe.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

Magazyn „NAUKA I BIZNES” poświęcony jest nauce oraz rozwojowi polskiej gospodarki, a także liderom przedsiębiorczości i innowacji. Magazyn prezentuje najlepsze uczelnie w kraju, zamieszcza wywiady z ludźmi nauki i wybitnymi osobowościami. Wskazuje również możliwości współpracy w dziedzinie nauki, biznesu i gospodarki.