Prof. dr hab. Magdalena Król została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nowego Komitetu Polityki Naukowej (KPN).

W Komitecie zasiada 12 osób reprezentujących różne dziedziny nauki. Członkowie KPN są przedstawicielami najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich. Ich kadencja trwa dwa lata. Nowa kadencja KPN rozpocznie się 1 czerwca 2020 r., a zakończy 31 maja 2022 r.

KPN jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

Prof. dr hab. Magdalena Król jest pracownikiem naukowym Instytutu Biologii SGGW oraz kierownikiem Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu SGGW. W 2019 roku została najmłodszym profesorem nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce.