Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają,
że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Tomasza Bąkowskiego
Tytuł pracy: Rola translokazy DNA Irc5 w metabolizmie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Wszelkie informacje dotyczące obrony (wraz z linkiem do spotkania zaplanowanego w aplikacji MS Teams) znajdują się w pliku PDF