Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają,
że w dniu 28 września 2020 r. o godz. 12:30
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Jakuba Suchodolskiego
Tytuł pracy: Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane parametry błony plazmatycznej u Candida albicans

Wszelkie informacje dotyczące obrony (wraz z linkiem do spotkania zaplanowanego w aplikacji MS Teams) znajdują się w pliku PDF