Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają,
że w dniu 5 października 2020 r. o godz. 11:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Julii Chudzian
Tytuł pracy: Fragmenty przeciwciał specyficzne wobec fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF1) oraz jego receptora, FGFR1

Wszelkie informacje dotyczące obrony (wraz z linkiem do spotkania zaplanowanego w aplikacji MS Teams) znajdują się w pliku PDF