Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zawiadamiają,
że w dniu 16 października 2020 r. o godz. 9:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Tomasza Dulskiego
Tytuł pracy: Zastosowanie metod metagenomicznych w charakterystyce mikrobiomu przewodu pokarmowego ryb

Pozostałe informacje dotyczące obrony znajdują się w pliku PDF.